Friday, May 25, 2007

G.A.Y.O.N.G

Maksud perkataan GAYONG dalam ejaan jawi:

Ga - Genggam
Berpegang kepada janji setia dan ikrar yang telah dilafazkan. Juga bermaksud menjaga segala rahsia dan amanat yang diberikan.

Alif - Angkat
Meletakkan dan menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan dan tempat rujukan.

Ya - Yakin
Yakin kepada kebolehan diri sendiri

Wau - Waras
Membuat pertimbangan yang sewajarnya sebelum bertindak.

Nga - Ngeri
Bersungguh-sungguh dalam segala perbuatan. Dalam konteks latihan dan persembahan, kesungguhan ini digambarkan dalam kengerian orang lain yang menyaksikannya.

No comments: